TRÀMIT Serveis d’enginyeria

TRÀMIT-Serveis d’enginyeria es funda a principis de 2013 amb la finalitat d’oferir un servei innovador en l’àmbit de l’enginyeria. Un servei integral que dóna la mateixa importància als quatre pilars fonamentals que conformen qualsevol projecte:

1) Captació de la idea del client. Inverteix el temps necessari per a la comprensió de la necessitat. Definició i comprensió estratègica del projecte mitjançant tècniques DAFO anàlisi de debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats), per tal de garantir l’èxit del projecte.

2) Redacció del projecte, amb la finalitat d’assolir els objectius captats en la idea i les necessitats legals corresponents, així com dotar-lo del nivell de definició adequat per a la seva correcta execució.

3) Gestió integral del projecte per tal de complir els terminis prefixats. La tramitació, gestió amb companyies i administracions de la manera més eficient.

4) Execució del projecte per tal que disposi de la qualitat definida i s’adeqüi a les expectatives dels nostres clients. Procurem per l’execució del projecte igual que ho faria el nostre client.